Knihovna Druzcov

Pobočka Městské knihovny v Osečné
463 52 Osečná

Tel.: 739 354 663

E-mail: knihovna@osecna.cz

Knihovnu v osadě Druzcov vede paní Mgr. Eva Köhlerová

Knihovna v osadě Druzcov má přibližně 2 000 knih a 25 pravidelných čtenářů.

Knihovnice pro své čtenáře pořádá pravidelná přátelská posezení s občerstvením. Protože jsou některé čtenářky vysokého věku, v případě potřeby jim donáší knihy domů.

                                                                

  

  Základní služby knihovny

  • Výpůjčky knih - čtenáři si mohou vybrat knihy z vlastního knihovního fondu.

  • Výměnný fond - čtenáři si mohou vybrat knihy z výměnných souborů z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

  • Knihy, které nejsou ve fondu knihovny v Druzcově, je možné zajistit z hlavní knihovny v Osečné nebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

  • Knihovnice pro své čtenáře pořádá pravidelná přátelská posezení s občerstvením.

 

Půjčovní doba

Úterý 16,00 - 18,00

 

Knihovní fond pobočky v Druzcově je již na Internetu

Začátkem léta bylo dokončeno zpracování knihovního fondu pobočky knihovny v Druzcově. Čtenáři si již mohou vyhledávat literaturu prostřednictvím on-line katalogu, kde kromě nabídky knih z knihovny v Osečné najdou i tituly, které jsou umístěny na této pobočce.

 

Kliknutím na obrázek přejdete na vyhledávání v katalogu

Trošku historie knihovny v Druzcově

Současná knihovnice paní Eva Köhlerová podala svědectví o existenci knihovny v Druzcově, kterou převzala po paní Pabištové v roce 1973.

Knihovna se často stěhovala. Našli bychom ji postupně ve staré škole, v bývalém hostinci a nyní má útočiště v hasičské zbrojnici. V roce 2008 byla místnost v hasičské zbrojnici zvětšena a opravena.

V 80. letech za vedení knihovny paní Köhlerovou fungoval Klub mladých knihovníků, který pořádal výlety, sběry, výstavy apod. V této době postoupili mladí nadšenci i do celostátního kola knihovnické soutěže.

V poslední době knihovnu navštěvují hlavně místní starší čtenářky. Společně v prostorách knihovny oslavují životní jubilea, setkávají se, vyměňují si zážitky, besedují o knihách. Jednou ročně se vydávají na společný výlet.