Knihovna pro děti

Základní škola Osečná 

Přímo v Základní škole v Osečné se nachazí dětská knihovna se 3 000 knížkami, pravidelně ji navštěvuje zhruba 100 žáků. Vyhledávanou akcí knihovny je akce „Čteme dětem“, při kterých učitelé a rodiče čtou dětem ze svých oblíbených knížek.

 Děti mohou knihovnu navštívit ve středu od 13 do 16 hodin a vybrat si z nabídky od pohádek pro nejmenší čtenáře až po encyklopedie pro všechny zvídavé žáčky.

Registrační poplatek do dětské knihovny

 je 15,- Kč na rok.

S výběrem ráda poradí paní učitelka Mgr. Lenka Stará, která toto dětské oddělení Městské knihovny v Osečné vede.  

 

 

Základní služby knihovny

  • Výpůjčky knih - čtenáři si mohou vybrat knihy z vlastního knihovního fondu.

  • Výměnný fond - čtenáři si mohou vybrat knihy z výměnných souborů z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

  • Meziknihovní výpůjční služba - knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny.

  • Informační služba - knihovnice pomůže uživatelům s vyhledávání potřebných informací jak z pramenů uložených v knihovně, tak i prostřednictvím internetu.
  • Exkurze dětí z mateřské a základní školy.


Knihovnice během roku připravuje různé zajímavé akce o knihách, spisovatelích, společná čtení.

Pozvánky na ně najdete na těchto webových stránkách v rubrice

 Knihovna pro děti - Pozvánky na akcePobočka ZŠ Osečná - dětské oddělení
Školní ulice čp. 63
463 52 Osečná

Tel.: 739 354 663

E-mail: stara.lenka@zsosecna.cz

Knihovnu vede Mgr. Lenka Stará